Müşteriler sorma aşamasında topladıkları fikir ve bilgiden dolayı markalar hakkında kendi algılarını şekillendirirler. Artık müşteriler ikna olmuştur ve harekete geçmeye karar verirler. Bu eylem aşamasıdır. Eylem hareketi satın alma davranışını ifade eder.

Bu aşamadaki markalar, sürecin sadece satın alma ile bitmemesini hedefleyerek olumlu ve unutulmaz bir müşteri deneyimi yaratarak müşterilerle anlamlı ilişki kurmayı sağlamalıdırlar. Bu aşamada tercih edilen markalar da güçlü bir müşteri deneyimi sunan markalar olacaktır.

eylem Pazarlamada 5A Müşteri Yol Haritası (4. Aşama Eylem) alisveris

Eğer müşteriler ilk kez o markadan satın alma davranışında bulunacaksa genellikle 5A’ nın tüm aşamalarından geçerler ve dışarıdan gelen etkilere fazlasıyla bağlı olurlar. Bundan dolayı da ilk kez satın alan müşteriler sesi en güçlü çıkan markalardan almayı tercih ederler.

Deneyim kazandıkça müşteriler çekicilik aşamasını atlayıp başkalarının etkisinde daha çok kalarak markalarını bile değiştirme yolunu seçebilirler. Daha deneyimli müşterilerde başkaları yerine kendi kararları daha etkilidir. Kendilerine uygun markaları bulduklarında 5A’daki çoğu adımı es geçeceklerdir ve olumsuz deneyim yaşayana kadar kendi deneyimlediği markaya bağlı kalacaklardır ta ki marka müşteriyi düş kırıklığına uğratıncaya kadar…

eylem Pazarlamada 5A Müşteri Yol Haritası (4. Aşama Eylem) Eylem

5A Müşteri Yolu Pazarlama uzmanlarının çabalarına destek sağlayacak ipuçları ve stratejileri sunmakta güçlü bir araçtır. Müşterilerin dış etkilere mi, başkalarına mı yoksa kendi etkilerine göre mi hareket ettiklerini önemsemeyi başarırlarsa hangi etkinliklere odaklanabileceklerine de karar vereceklerdir. Eğer dış etki diğer etkilerden daha önemli ise pazarlama iletişimi etkinliklerine odaklanmak mantıklı olacaktır. Eğer başkalarının etkisi diğerlerinden daha baskın ise, pazarlama uzmanları topluluk pazarlaması etkinliklerine da fazla odaklanmalıdır. Bu 3 etkiden ki en önemli karar verdirici etki olan kendi etkisi ise satış sonrası mükemmel müşteri deneyimleri üzerinde durmaları gerekecektir. Pazarlama uzmanları pazarlama çabalarını bu göstergelere göre kurgulayabilirler.

Pazarlamada 5A Müşteri Yol Haritası aşamalarını paylaşmaya devam edeceğiz. Takipte kalın!

Pazarlamada 5A Müşteri Yol Haritası (1. Aşama Farkındalık)

Pazarlamada 5A Müşteri Yol Haritası (2. Aşama Çekicilik)

Pazarlamada 5A Müşteri Yol Haritası (3. Aşama Sorma)

Pazarlamada 5A Müşteri Yol Haritası (4. Aşama Eylem)

Pazarlamada 5A Müşteri Yol Haritası (5. Aşama Savunma)