Müşteriler bir markayı öğrenirler yani markanın farkına varırlar. Marka farkındalığı, bilinirliği müşterinin sizi tanıma derecesini ifade eden bir pazarlama terimidir. Farkındalık yaratmanız sizi rakiplerinizden ayıran özelliktir.

Günümüzde mobilitenin de hızlanmasıyla markaları düşünmek ve değerlendirmek için müşterilerin zamanı artık daha da sınırlı. Dikkat sürelerini de hesaba katarsak etki zamanınızın azaldığını görebilirsiniz. Müşteriler bu online ve offline değişkenlere çok fazla maruz kalıyorlar ve marka özelliği idi, marka taahhütleri idi, satış konuşmaları idi artık müşteriler bunlara aldırış etmiyorlar onun yerine aile, arkadaş ya da sosyal çevre gibi daha hızlı ve güvenilir tavsiye kaynaklarına yöneliyorlar.

Şirket yöneticilerinin gözünden kaçan bir nokta var, daha fazla temas noktası stratejisi ya da temas için mesajların mutlaka etkiyi arttıracak diye bir zorunluluğun olmadığıdır ve artık fark etmeleri gerekiyor. Bu nedenle asıl etkinin bu rakip kalabalığının içinden ön plana çıkmaları ve aslında sadece birkaç temas noktasında müşterilerle anlamlı bir bağ kurmaları gerektiğini görmeleri gerekiyor. Bu farkındalıkla memnuniyeti yaşatacak aslında küçük de olsa bir müşteri deneyimidir. Bundan dolayı da müşterinin kalbine giden yol haritalarının çıkarmaları beklenmektedir. Bu yolda yer alan müşteri temas noktalarını anlamaları ve önemli olduğu düşünülen noktalara yoğunlaşıp müdahale etmeleri gerekiyor. Bu anlamda da güçlü bir farklılaşma ile müşteriler tarafından farkındalık sağlanacak ve müşteriler tarafından markanızın savunucusu haline gelecektir. Unutmayın ki en etkili medya müşterilerin birbirleri arasında yaptıkları sohbetlerdir.

farkındalık Pazarlamada 5A Müşteri Yol Haritası (1. Aşama Farkındalık) yolharitasi 1

Müşterileri kazanma elde tutma ve sadık müşteri yaratma stratejilerinde AIDA (dikkat, ilgi, arzu, eylem) Tekniği önem kazanmıştı ancak artık 5A (farkındalık, çekicilik, sorma, eylem ve savunucu) Müşteri Yolu aşamalarını benimsemenin öneminin farkına varıldı. Bu bağlamda müşterileri doğru anlamak ve müşteri yolunu doğru tanımlamak gerekiyor.

1.Aşama olan Farkındalık aşamasında, savunucu diğer müşterilerin marka deneyimlerine ve söylemlerine, pazarlama iletişim yöntemlerine, tutumlarına maruz kalıyorlar. Burası müşteriyi anlamak ve kazanmak için en önemli giriş kapısıdır. Özellikle müşteri deneyimi marka savunucuları fısıltı gazetesi ile ağızdan ağıza ve kulaktan kulağa yayılan sözler de en güçlü marka farkındalığı kaynaklarıdır.

farkındalık Pazarlamada 5A Müşteri Yol Haritası (1. Aşama Farkındalık) yolharitasi 2 1024x364

Şirketler farkındalık pazarlaması ile şirketin markayı potansiyel müşteriler tarafından tanınmasına odaklandığı pazarlama yaklaşımına, taktiklerine gitmelidirler.

Yazının ilerleyen süreçlerinde Farkındalık Aşaması pazarlama taktiklerinden de bahsedeceğiz.

Pazarlamada 5A Müşteri Yol Haritası aşamalarını paylaşmaya devam edeceğiz. Takipte kalın!

Pazarlamada 5A Müşteri Yol Haritası (1. Aşama Farkındalık)

Pazarlamada 5A Müşteri Yol Haritası (2. Aşama Çekicilik)

Pazarlamada 5A Müşteri Yol Haritası (3. Aşama Sorma)

Pazarlamada 5A Müşteri Yol Haritası (4. Aşama Eylem)

Pazarlamada 5A Müşteri Yol Haritası (5. Aşama Savunma)